شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1386
زندگی زیباست با تمام مشکلاتش
نوشته شده توسط نعیم و انسیه در ساعت 07:27 ق.ظ
                

پسربه دخترگفت:دوستم داری؟!اشک ازچشمای دخترجاری شد،می خواست بره که

 

 پسردستشوگرفت واشکاشوپاک کردوگفت:اگه دوستم نداری اشکال نداره مهم

 

اینه که من دوستت دارم وطاقت دیدن اشکاتوندارم...دخترسرشوپایین انداخت و

 

گفت :میدونی چیه؟من دوستت ندارم.من...من بدجوری عاشقت شدم.پسردستای

 

دخترورها کردوباقیافه ای غمگین ازدخترجداشد.دخترفریادزد:مگه دوستم نداری؟؟!

 

چراداری میری؟پسرجواب داد:چون دوستت دارم می خوام تنهات بذارم.

 

دخترگفت:فکر کنم شنیده باشی که می گن عاشقی که تنهاباشه توی دنیانمی

 

مونه!!!توکه دوست نداری من بمیرم هان؟؟؟؟!پسرگفت:انقدردوستت دارم که

 

نمی خوام به خاطرمن مرتکب گناه بشی!چون میگن عشق یه جورگناهه!!!!!

 

دختر:اماعشقم پاکه!!پسرفریادزد: عشق پاک دیگه هیچ جای

 

 دنیاپیدانمیشه............ودختروبرای همیشه تنهاگذاشت...

تا صدای خسته ات آمد به گوش

 

سینه ام شد بی قرار و پر خروش

می زدی فریاد تنها مانده ام

نیست یاری بین اعدا مانده ام

: راست می گفتی کسی یا رت نبود

هیچ کس دیگر دیگر خریدارت نبود