جمعه 9 شهریور‌ماه سال 1386
تورا دوست دارم بی انکه بدانم چرا
نوشته شده توسط نعیم و انسیه در ساعت 09:04 ق.ظ

 تنهای کشیدن خیلی سخته ولی واسه من عزیزه؟

A&A
Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon icons

ای کاش تنها یکنفر هم در این دنیا مرا یاری کند

ای کاش می توانستم با کسی درد دل کنم

تا بگویم که .

من دیگر خسته تر از آنم که زندگی کنم

تا بداند غم شبها یم را....Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

تا بفهمد درد تن خسته و بیمارم را.........Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

قانون دنیا تنهایی من است..............

و تنهایی من قانون عشق است....Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

و عشق ارمغان دلدادگیست........

و این سرنوشت سادگیست...........Upgrade your email with 1000's of emoticon icons

           

Image hosting by TinyPic

تو را دوست دارم                   

                       بی آنکه بدانم چرا؟